Карбамид с инхибитор на уреазата (46% N + NBPT)

Произход: Гърция
Опаковка: 500/600/1000
при запитване

Информация

Карбамид с инхибитор на уреазата / 46% N + NBPT/е еднокомпонентен азотен тор с високо съдържание на азот – 46%, третиран с 0,144% активно вещество инхибитор на уреаза. Добавянето на съединения, които инхибират (потискат) синтеза на ензима уреаза от уреа бактериите, срещани в почвите, превръщат карбамида в амоняк, въглероден диоксид и вода. Прилагането му засилва жизнеността на културите и стимулира укрепването и развитието на кореновата система.

Уреазата е абсолютно специфичен ензим. Тя разгражда само карбамида, но не и близките по структура биурет и тиокарбамид. Оптимално pH за действие на този ензим е 6,4 – 6,9 pH. Забавяйки скоростта на хидролиза на карбамида, в почвата инхибиторите на уреазата намаляват газообразните загуби на азот и концентрацията на амониеви йони в почвения разтвор. С това се намалява опасността от неблагоприятни последици по прорастващите кълнове при по-високи дози карбамид, внесен предсеитбено. Инхибирайки първичните процеси на превръщане на карбамида в минерални съединения на азот, тези инхибитори предпазват от измиване на нитратите от повърхностните слоеве на почвата.

Инхибиторите на уреазата са средство за контролирано освобождаване на азота от карбамида. Чрез инхибирания карбамид се повишава ефективността на азота и се спомага за опазване на околната среда.

Значението, което има за екологията този продукт се изразява в следното:

  • Осигурява равномерно снабдяване на растенията с азот
  • Намалява риска от загуби и понижава емисията на азотни оксиди в атмосферата.
  • Намалява натрупването на нитрати в земеделската продукция (особено при зеленчуци)
  • Понижава разходите при торене, като намалява броя на внасяне на азотни торове.

Препоръчителни торови норми по култури кг/декар

 

       ПШЕНИЦА/ЕЧЕМИК - 15 -25 кг/декар     ПШЕНИЦА/ЕЧЕМИК  –  20-25 кг/декар

     РАПИЦА – 25 кг/декар

        ЦАРЕВИЦА – 20 кг/декар

      СЛЪНЧОГЛЕД – 10 кг/ декар

Подобни продукти