Карбамид 40-0-0 + 14 Сяра + инхибитор на уреазата (NBPT)

Произход: Гърция
Опаковка: 500/600/1000
при запитване

Информация

Съдържание:

Общо азот (N) – 40% (Амиден азот – 87%,  Амониев азот – 13%)         Сяра (SO3) – 14%

Азотно-серен тор със съотношението между азот и сяра както в органичната материя на почвеният комплекс. За разлика от карбамида и амониевия нитрат, загубите от измиване и изпарение на азот са минимални.

 Употребата на Карбамид 40-0-0 + 14 Сяра + инхибитор на уреазата /NBPT/ води до икономия на време и средства, защото се препоръчва с до 34 % по-ниска норма на торене, сравнено с карбамида. Природосъобразно решение за торeне на полските култури.

Съотношението азот към сяра е идеално за растенията. Уникалната комбинация на азот и сяра подобрява усвояването на двата хранителни елемента и дава жизнено необходимите хранителни елементи на растенията.

Сярата и азотът са ключови хранителни елементи, които формират протеините, витамините и ензимите на растенията. Регулират почти всички процеси в растенията – фотосинтезата и синтезът на захари.

Торенето със сяра увеличава съдържанието на сухо вещество в пшеницата, намалява се броят на непродуктивните братя и се увеличава броят на класовете на единица площ. Увеличението на класовете, може да достигне почти удвояване, в сравнение с нетретирани площи. Торенето със сяра повишава стойностите на специфичното тегло на зърното и съдържанието на протеин.

 

Препоръчителни торови норми по култури кг/декар

 

       ПШЕНИЦА/ЕЧЕМИК - 15 -25 кг/декар     ПШЕНИЦА/ЕЧЕМИК  –  20-кг/декар

     РАПИЦА – 25 кг/декар

        ЦАРЕВИЦА – 25 кг/декар

      СЛЪНЧОГЛЕД – 10-15 кг/ декар

Галерия

Подобни продукти