Моноамониев фосфат (MAP)

при запитване

Информация

Моноамониевият фосфат (MAP или амофос) е комплексен висококонцентриран, безбаластен водоразтворим минерален тор. Не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, поради което се разсейва равномерно по почвената повърхност. Съдържа  в състава си два основни хранителни елемента — 11% азот (N) и 52% фосфорен пентаоксид  (P2O5), или общо 63% активно вещество, което го прави лесно усвоим от растенията. Амофосът е с най-висок процент на водоразтворим P2O5 (мин. 52%) сред фосфорните торове. Присъствието на фосфорни йони създава условия за по-енергично усвояване на амониевия азот. Недостигът на фосфор се отразява негативно върху цветообразуването, семената и плодовете, което води до по-ниски добиви.

Моноамониевият фосфат предоставя на растенията едновременно два основни хранителни елемента, свързани в едно химическо съединение. Поради високото съдържание на фосфор той се използва предимно като фосфорен тор. Химичната форма на фосфора в моноамониевият фосфат е в молекули с дълги вериги, което допълнително улеснява усвояването от растенията, както и забавя процесите на инактивиране на фосфора в почвения комплекс. Моноамониевият фосфат е подходящ за торене на всички почви и култури. 

Поради това, че е водоразтворим, той има качествата на бързодействащ фосфорен тор, а слабата подвижност на фосфора в почвата позовлява да се използва за основно, запасяващо, както и за периодично торене.

Този тор се внася с основната обработка на почвата или предсеитбено. Използва се  също и при основно и предсеитбено торене на всички полски зеленчуци, овощни култури, лозя, билки и цветя.

Предимства

  • Повишава тургурното налягане и устойчивостта на растението на стрес и болести
  • Поддържа баланса между вегетативната и репродуктивната фаза
  • Стимулира израстването на издънките, когато растенията са стресирани от заобикалящи ги неблагоприятни условия (ниски температури, недостатъчна светлина), също така насърчава цъфтежа и увеличава размера на плода
  • Подобрява качествените характеристики на плодовете (съдържанието на захар, цвят, консистенция, трайност при съхранение)
  • Може да се използва на почви с неутрална и леко алкална рекация (pH)

Препоръчителни торови норми по култури кг/декар

 

       ПШЕНИЦА/ЕЧЕМИК - 15 -25 кг/декар     ПШЕНИЦА/ЕЧЕМИК  –  15-25 кг/декар

     РАПИЦА – 20-25 кг/декар

        ЦАРЕВИЦА – 20-25 кг/декар

      СЛЪНЧОГЛЕД – 15-20 кг/ декар

Подобни продукти